Igor Munteanu îl acuză pe Nathaniel Rothschild de complicitate cu Șor și cere de urgență declararea nulității contractului de concesiune a Aeroportului

0
2339

Igor Munteanu, Președintele Comisiei Parlamentară de Anchetă, care investighează cazul concesionării aeroport anunță că există toate temeiurile juridice pentru anularea contractului de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău, un subiect ajuns foarte discutat în ultimele zile și cere Guvernului în mod prioritar să inițieze procedurile corespunzătoare.

”Guvernul Republicii Moldova în calitate de fondator și proprietar de drept al AIC să lanseze neîntârziat o acțiune în instanțele de judecată cu scopul declarării nulității contractului de concesiune înaintând o cerere de aplicare a sechestrului asupra întregului patrimoniu al statului gestionat de Avia-Invest dar și asupra patrimoniului acestei companii inclusiv asupra mijloacelor bănești pe care le gestionează.”, a menționat Munteanu în cadrul unei conferințe de presă.

Sechestru administrativ asupra tuturor bunurilor, audit asupra investiților

În continuare deputatul cere Guvernului să instituie o  administrare fiduciară în 24 de ore de la prima încheiere a unei instanțe de judecată care va impune un sechestru administrativ pe toate bunurile mobile și imobile concesionate. Totodată, urmează a fi derulat fără întârziere  un audit asupra investițiilor efectuate, a circulației de capital, a încasărilor  prelevate prin taxa investițională de 9 euro, percepută de la pasageri și distinctă de investițiile asumate prin obligațiile contractuale care, potrivit lui Munteanu, n-au fost valorificate.

El spune că Executivul este obligat să instituie și alte măsuri de administrări fiduciare în perioada de recuperare a controlului asupra bunului aeroportului, constatând nerespectarea obligațiilor printr-o decizie a instanței de judecată competente.

De asemenea Guvernul va trebui să anuleze trei hotărâri de guvern din 2013 pentru ca să repună în drept statul asupra gestionării Aeroportului Internațional Chișinău.

”Se încearcă a denigra Guvernul și a intimida o țară întreagă”

În ce privește comunicatele lansate de NR Investments Ltd, ce aparține lui Nathaniel Rothschild care susține că ar fi finalizat deja cumpărarea Komaksavia Airport Invest Ltd, adică a firmei off-shore care deține 95% din Avia-Invest, Munteanu a menționat că acestea sunt declarații prin care se încearcă a denigra Guvernul Republicii Moldova și a intimida o țară întreagă.

”Aceste declarații sfidătoare în adresa unui proprietar de drept al bunului concesionat vorbește foarte clar despre lipsa de maniere și obscuritatea acestei tranzacții, care are loc în afara Republicii Moldova. Potrivit legislației în vigoare, autoritățile naționale pot evalua potențialele investiții efectuate doar pe teritoriul RM”, menționează Munteanu.

În al doilea rând el amintește că concesionarul nu este în drept, potrivit articolului 7.1 din hotărârea de guvern nr 780 din 04.10. 2013 să înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini obiectul concesiunii fără acordul scris al proprietarului, adică a statului.

Mai mult, nimeni nu poate ataca Guvernul în Arbitrajele Internaționale deoarece contractul de concesionare prevede expres că orice litigii sunt rezolvate în mod specific de către instanțele competente ale Republicii Moldova. Ambele părți au convenit de comun acord asupra acestui fapt.    

Munteanu a mai precizat că în urma sesizării depuse de Comisia Parlamentară de anchetă, procuratura Generală a declarat că asupra cotelor părți deținute în capitalul Avia-Invest SRL a fost aplicat sechestru iar acest lucru împiedică efectuarea oricăror operațiuni legate de aceste cote.

Oricine intenționează să primească acest contract din mâinile lui Șor, devine complice la schemele sale criminale

Pentru deplina claritate, deputatul a declarat public că nimeni nu poate înstrăina aeroportul fără acordul Guvernului Republicii Moldova. Conform prevederilor legii nimeni nu poate transmite contractul de concesionare împreună cu autorizația de a folosi un bun de natură strategică pentru stat și societate.

”Declarații de preluare prin companii off-shore din Cipru de către Rothschild sunt sterile și nu reprezintă nicio valoare relevantă pentru proprietarul de drept, care își alege concesionarul în funcție de necesitățile sale de dezvoltare. Comisia repetă îndemnul către oficialii guvernamentali să lase poveștile cu zâne și să nu se lase atrași în orice discuții cu investitori din zone off-shore. Oricine intenționează să primească acest contract din mâinile lui Șor, indiferent de căile pe care le folosește, devine complice la schemele sale criminale. Cazierul cetățeanului Șor trebuie să fie de învățătură tuturor și în Republica Moldova, și în afara ei”, a declarat Igor Munteanu.  

Contractul a fost nul Ab initio

Munteanu a dezvăluit opiniei publice și un șir de încălcări grave descoperite în procesul de analiză a documentelor privind procedurile de concesionare a aeroportului.

În primul rând Avia Invest SRL, deci Habarovskii Aeroport și Kolomensckii Zavod nu aveau dreptul să participe la concurs deoarece nu au fost în lista companiilor selectate inițial pentru a participa la concursul de concesionare.

Această ilegalitate a viciat grav întregul proces de concurs, organizat de către guvern, care înseamnă că întregul contract este supus condițiilor de nulitate Ab initio (Ab initio este un termen latin care înseamnă „de la început”. De exemplu, dacă se spune că ceva este nul ab initio, lucrul nu a fost niciodată creat sau valid pentru a începe. Termenul este adesea folosit în legătură cu contracte, moșii și căsătorii).

Nulitatea Ab initio se referă atât la contractul de concesiune semnat cu Avia Invest SRL cât și cu hotărârile ulterioare de confirmare a rezultatelor concursurilor.

Forma sub care au participat la concurs nu era permisă de lege

A doua concluzie este că cele trei companii semnatare ale cererilor de participare la concurs au prezentat comisiei de concurs o ofertă unică, analizând și punând la bază acordul operational semnat de către SA Aeroportul din Habarovsk, SA Kolomenskii Zavod și SRL Avia-Invest, participând cu o singură candidatură, în calitate de Uniunea Persoanelor Juridice însă fără constituirea unei entități noi. Însă, participarea la concurs într-o astfel de formă de organizare, fără crearea entități juridice nu era permisă de lege. Potrivit punctului 6.1 al Hotărârii de guvern numărul 121 din 30 mai, 2013 în calitate de concesionar pot participa Uniuni ale persoanelor juridice care au fost desemnate de către comisia de concurs.

Legea 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, conform articolului 22 reglementează modul de înregistrare a structurii și formei juridice de organizare a Uniunilor de persoane juridice.

La concursul de concesiune, în afara persoanelor fizice și juridice autohtone și străine puteau participa doar Uniuni ale persoanelor juridice constituite și înregistrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, având statut de persoană juridică.

UK Komax introdusă ilegal în proces

 O altă falsificare gravă a concursului de concesionare ține de introducerea companiei UK Comax în procesul de concesionare deși acest off-shor din Cipru nu a participat în general la concursul organizat în 2013. În procesul verbal nr 4 din 13.08.2014 al Comisiei de Concurs președintele acesteia, Tudor Copaci a introdus în mod ilicit această companie punând semn  de egalitate între participanții înregistrați la concurs și acel off-shore, încălcând grav hotărârea guvernului care stabilea condițiile de participare la  concurs.

În realitate UK Comax SRL n-a participat cu nicio ofertă de participare, nicio cerere și nici nu era membru al acordului operațional comun dintre cele trei companii. Introducerea companiei UK Comax alături de Habarovskii Aeroport SA a urmărit de fapt un scop de manipulare a persoanelor care urmau să aprobe oferta și să anunțe rezultatele concursului.

De menționat că ambele companii, Habarovskii Aeroport și Kolomenskii Zavod și-au vândut acțiunile în aceeași zi în care a fost semnat contractul de concesionare cu Avia-Invest.

”Aceasta ilustrează foarte clar care de fapt erau interesele și caracterul fictiv al așa zisei uniuni de companii Avia-Invest. În mod normal, aceste decizii ar fi trebuit să impună imediata anulare a contractului de concesionare în aceeași zi. Însă decizia luată de Comisia de Concurs vorbesc foarte clar despre faptul că întreaga Comisie a servit scopului de a falsifica rezultatele procesului de concesionare din capul locului ”, spune Munteanu.

Singurul remediu-revenirea AIC în gestiunea statului

Comisia de anchetă consideră că singurul remediu juridic asupra acestei concesionări cu încălcări grave ale legislației naționale este ca părțile să revină la poziția inițială, iar Aeroportul să revină fără întârziere în gestionarea statului.

”În baza acestor încălcări grave am constatat necesar să sesizăm suplimentar procuratura Generală astfel încât organele de anchetă să întreprindă toate acțiunile urgente și care nu suferă nicio amânare inclusiv prin aplicarea măsurilor de constrângere sau preventive care se impun. Orice zi de întârziere poate costa foarte mult interesele statului și a cetățenilor”, a mai spus președintele comisiei.  

Cere tragerea la răspundere a funcționarilor care s-au făcut vinovați

Munteanu s-a referit și la trucarea controlului de concesionare anunțând că așteaptă o reacție neîntârziată din partea Procuraturii Generale.

El a cerut procuraturii extinderea urmăririi penale în cazul dosarului intentat pe cazul concesionării aeroportului, inclusiv prin acțiuni de cercetare a membrilor comisiei de concurs cu adăugarea de noi articole din codul penal și anume : art. 332 – fals în acte publice, art. 327 din Codul penal, al. 3 – abuz de putere sau de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau unei organizații criminale.

Întreprinderea acțiunilor de urmărire penală urgentă prin măsurile de constrângere și preventive în raport cu cei care au falsificat procesul și rezultatele concursului de concesionare și care contravin obligațiilor conținute în legislație cu privire la persoanele cu funcții de demnitate publică.

Președintele Comisiei de Anchetă a adus și câteva citate din legislație care responsabilizează funcționarii publici.

”Demnitarul își exercită funcția cu bună credință și în cazul încălcării acestor prevederi, demnitarul poartă răspundere personală. Încălcările comise în exercițiul mandatului atrag răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală în condițiile legii. Articolul 22 din Legea nr 158/16 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică de asemenea statuează următoarele: funcționarul public are obligații generale să respecte Constituția, legislația în vigoare precum și tratatele internaționale, să fie loial autorității publice în care activează, să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate și promptitudine, în spirit de inițiativă și colegialitate.”, a specificat Igor Munteanu.