Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de finanțare, de 25 milioane de euro pentru Republica Moldova

0
1142

Comisia Europeană a aprobat decizia privind acordarea de circa 25 milioane de euro în cadrul asistenței bugetare oferite Republicii Moldova pentru a ajuta Guvernul să realizeze reforme cheie în beneficiul cetățenilor moldoveni în domeniile poliției, luptei împotriva corupției și spălării banilor, agriculturii și dezvoltării rurale.

Potrivit lui Johannes Hahn, Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, pachetul de asistență aprobat astăzi, al patrulea din luna iulie până acum, demonstrează angajamentul ferm și continuu al UE de a susține calea de reformă a Moldovei. ”Acesta ar trebui privit ca o recunoaștere a eforturilor permanente ale Guvernului Republicii Moldova de a soluționa probleme din domenii vitale precum justiția și statul de drept în beneficiul populației din Moldova. UE este pregătită să asiste în continuare acest proces important condiționat de rezultate tangibile, în special mult-așteptata reformă a justiției”.

Această nouă plată urmează după plățile de sprijin bugetar efectuate în luna iulie (14,54 milioane de euro) și pe 18 octombrie (14,35 milioane de euro) și prima tranșă de asistență macrofinanciară de 30 milioane de euro anunțată  recent la ședința Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană din 30 septembrie și vizita Vice-președintelui Comisiei Federica Mogherini din 3 octombrie.

Comisia a reluat sprijinul bugetar pentru Republica Moldova în luna iulie, după o perioadă de aproape doi ani în care astfel de plăți au fost suspendate din cauza deteriorării situației privind statul de drept în țară. În urma schimbării guvernului din luna iunie, autoritățile din Moldova s-au angajat într-un proces semnificativ și substanțial de reforme structurale, ceea ce a permis UE să reia sprijinul bugetar și asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova.

De la ultima plată în cadrul programului de sprijin bugetar, Guvernul Republicii Moldova a continuat să implementeze agenda de reformă în cadrul Acordului de Asociere UE-Moldova. În special, Guvernul a luat măsuri suplimentare pentru soluționarea problemei corupției și lipsei de independență în sistemul judiciar. În acest proces, Moldova a solicitat avizul Comisiei de la Veneția al Consiliului Europei cu privire la proiectul său de lege pentru reformarea Curții Supreme de Justiție și cu privire la procurorul general.

Suma în valoare de 24,85 milioane de euro va suplimenta plățile de sprijin bugetar din două programe, pentru reformarea poliției și pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în cadrul programului ENPARD Moldova.

Ultimul este orientat spre sporirea competitivității sectorului agroalimentar prin sprijinirea investițiilor agricole, crearea grupurilor de producători agricoli și acordarea ajutorului necesar unităților agroalimentare în comerțul cu UE. Sprijinul UE contribuie, de asemenea, la alinierea producătorilor agricoli la standardele de calitate internaționale și ale UE privind siguranța alimentelor. Programul UE a sprijinit, de asemenea, inițiativele de dezvoltare rurală, inițiate la nivel local de grupuri de acțiune locală pentru a revitaliza zonele rurale.