Cooperarea intercomunală poate fi cheia mai multor probleme locale

0
1125

Două consilii intercomunale și-au lansat activitatea la Cahul și Ungheni pentru organizarea serviciilor comunale de colectare a deșeurilor, aprovizionare cu apă si sanitație, precum și alte servicii din domeniul public. Proiectul este finanțat de PNUD prin Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie.

La începutul lunii curente, la Cahul a avut loc ședința grupului de lucru pentru inițierea activităților de dezvoltare a serviciilor publice locale prin cooperare intercomunală. În cadrul ședinței, la care au participat 26 de primari și primare din localitățile raionului, au fost prezentate planurile de acțiuni pentru dezvoltarea serviciului public Administrarea domeniului public și Managementul deșeurilor solide prin cooperare intercomunală. Planurile detaliază întregul proces de creare a serviciului, cum ar fi: pregătirea documentelor constitutive, elaborarea programului de dezvoltare a serviciului de colectare si gestionare a deșeurilor în Regiunea cheie Cahul și semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public.

Grupul de lucru a decis, de asemenea, crearea unui Consiliu Intercomunal Comun, ca organ consultativ, care va sta ulterior la baza serviciului regional și a operatorului regional. Conform estimărilor, operatorul ar urma să fie înregistrat la ASP până la sfârșitul verii.