Creșterile salariale s-au temperat după campania electorală, unele lefuri chiar au scăzut

0
1161

Salariile au crescut cu 14,6% într-un an. În cea mai mare parte, în perioada preelectorală. Însă după o creștere puternică la sfârșitul anului trecut și începutul anului în curs, sporirea lefurilor angajaților moldoveni s-au mai temperat în al doilea trimestru.

Potrivit Biroului Național de Statistică, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din anul curent, salariul mediu nominal brut în Republica Moldova era de 7302,6 lei, în creștere cu 14,6% față de aceeași perioadă din anul trecut. În sectorul bugetar creșterea a fost de aproape 20% iar în cel real – de 12,8%.

Majorările salariale revin în cea mai mare parte sfârșitului anului 2018 și începutul anului în curs, în preajma campaniei electorale.

Față de trimestrul întâi creșterea este cu 5,5% cu accentul pe majorări în sectorul real dar cu majorări mici, stagnări sau chiar cu scăderi în domeniile finanțate de la buget.

Spre exemplu, dacă salariile în învățământ au crescut din iunie, 2018 cu 26,9%, față de trimestrul întâi creșterea e de doar 4,4%. Un salariu mediu brut în învățământ era de 6523 lei în trimestrul doi.

Lefurile funcționarilor din administrația publică chiar au scăzut față de primul trimestru cu 7,9%, un salariu brut în domeniu fiind în medie de 8665 lei.

Cea mai mică remunerare o primesc în continuare angajații din agricultură, silvicultură și pescuit. Leafa lunară medie brută a unui angajat din aceste ramuri era în trimestrul doi de 4578 lei, cu 37,3% mai mica decât media pe economie.

La celălalt capăt, cele mai mari salarii le au în continuare angajații din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor. Un angajat din TIC avea în trimestrul doi un salariu mediu de 16 056 lei, cu 120% peste media din economie.

Este o ilustrare a eficienței politicii fiscal din sectorul tehnologiei informației.

Nu avem un efect similar și în sectorul de cazare și alimentație publică sau HoReCa. Deși în octombrie, 2018 aici au intrat în vigoare prevederile fiscale, care au redus taxa pe valoarea adăugată în sector de la 20% la 10%, lefurile angajaților din domeniu au crescut cu doar 12,7%, cu  1,9 puncte procentuale mai puțin decât în general pe economie și chiar mai puțin cu 0,1 puncte procentuale față de  media pe sectorul real al economiei.

În prezent salariul mediu brut în HoReCa este de doar de 4 966 lei, cu 32 puncte procentuale mai mic față de media pe economie. Domeniul este al doilea cel mai slab remunerat după cel al agriculturii, silviculturii și pescuitului.