Creditarea crește cu 15% iar atragerea depozitelor scade cu 7%

0
1341

În Republica Moldova la moment este mai avantajos să cheltui decât să economisești. Cel puțin asta ne sugerează statisticile recente ale Băncii Naționale.

Potrivit lor, în luna iulie creditele noi acordate de băncile moldovenești s-au cifrat la 2,85 miliarde de lei, în creștere cu 14,9% față de iulie 2018. De cealaltă parte, depozitele noi atrase la termen au constituit 2,39 miliarde de lei, în scădere cu 7,2%.

Creditele în lei cresc, cele în valută scad

În special sunt solicitate creditele acordate în monedă națională. Volumul lor a constituit în iulie 2,073 miliarde lei, cu 37,2% mai mult față de iulie 2018, menținându-se aproape la același nivel față de luna precedentă.
Volumul creditelor acordate în valută s-a cifrat la 777 milioane lei, înregistrând o creștere de doar 3,3% față de luna precedentă și o scădere cu 19,8% față de iulie 2018.
Cele mai atractive sunt creditele acordate pe termene cuprinse între doi și cinci ani. Acestea reprezintă nu mai puțin de 44,4% din totalul creditelor acordate.
Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0,11 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,42%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 8,59%.
Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,01 p. p. comparativ cu luna iunie 2019. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 3,83%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,41%.
Comparativ cu perioada similară a anului precedent, ratele menționate s-au diminuat (în moneda națională cu -0,67 p. p., în valută cu -0,40 p. p.).

Creditele pentru business ajung preponderent în comerț

Împrumuturile în lei făcute de bănci au mers în măsuri aproape egale spre persoane fizice și juridice, 49,9 la 50,1 la sută. Ce-i drept companiilor nefinanciare le revin doar 43,3%. Alte 6,1% au ajuns la organizațiile de finanțare nebancare iar 0,7% la organizațiile necomerciale.

Creditele acordate în lei businessului ajung în proporție de 57% în comerț, 13% în agricultură și 9% în construcții. Alte 8% ajung către firmele de transport, comunicații și dezvoltarea rețelei și 6% în industria alimentară.


Creditele în valută au fost solicitate, în proporție de 94,3% de companiile nefinanciare. Dintre acestea, 65,2% revin comerțului.
60% din împrumuturile către persoanele fizice ajung în consum
În ce privește persoanele fizice, cel mai mult acestea se împrumută în continuare pentru consum. 60% din bani sunt împrumutați de la bănci de populație în acest scop. Alte 30% reprezintă credite imobiliare. Doar 4% reprezintă credite pentru activitățile de business practicate de persoane fizice.

Depozitele în lei încep să crească, cele în valută scad puternic

Volumul depozitelor atrase în monedă națională a constituit 1,52 milioane lei, cu 16,7% mai mult față de luna precedentă și cu 0,03% față de iulie 2018.
Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 872,9 milioane lei, cu 0,8% mai puțin față de luna precedentă și cu 17,4% mai puțin față de iulie 2018.

Două treimi din depozite revin persoanelor fizice

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 63,5%, a celor în valută – 36,5%.
În luna iulie 2019, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice – 83,2% (49,5% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 33,7% cele în valută).
Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (45,8% din totalul depozitelor atrase la termen). De menționat că, pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (40,5% din totalul depozitelor atrase).
Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 3,47 p. p., iar la cele în valută – 3,48 p. p.