Impactul aderării Republicii Moldova la UE asupra bugetului național

0
19

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va avea un impact semnificativ și asupra bugetului național al țării. Beneficiile economice, sprijinul financiar și obligațiile de conformitate cu normele europene vor influența modul în care Moldova își va gestiona resursele bugetare.

Una dintre principalele avantaje ale aderării este accesul la fondurile europene. Moldova va beneficia de Instrumentul pentru Asistență de Pre-aderare (IPA), care oferă sprijin financiar pentru pregătirea țărilor candidate în vederea aderării la UE. Acest instrument va aloca sume semnificative pentru reforme structurale și dezvoltarea infrastructurii. De exemplu, conform Comisiei Europene, în perioada 2021-2027, Moldova va avea acces la fonduri substanțiale destinate dezvoltării economice și investițiilor publice și private.

Investiții în infrastructură și sectorul energetic

În cadrul Planului Economic și de Investiții (EIP), UE va mobiliza aproximativ 1,6 miliarde de euro pentru Moldova, vizând cinci domenii prioritare: dezvoltarea economică, comerțul, eficiența energetică, conectivitatea și dezvoltarea capitalului uman. Printre proiectele specifice se numără modernizarea infrastructurii școlare și a sistemelor de încălzire, precum și ancorarea Moldovei în Rețeaua Transeuropeană de Transport​​.

Creșterea veniturilor și îmbunătățirea colectării taxelor

Aderarea la UE va implica, de asemenea, o mai bună colectare a taxelor și combaterea evaziunii fiscale prin implementarea programelor europene de vamă și fiscalitate. Aceste programe vor ajuta Moldova să îmbunătățească sistemul său fiscal, să crească veniturile bugetare și să asigure o administrare mai eficientă a taxelor și impozitelor​​.

Reformele și condiționalitățile

Pe lângă sprijinul financiar, Moldova va trebui să îndeplinească o serie de condiții legate de reformele structurale, inclusiv cele din domeniul justiției și combaterii corupției. Aceste reforme sunt esențiale pentru a asigura transparența și eficiența utilizării fondurilor europene. Conform unui raport al Comisiei Europene, Moldova a făcut progrese semnificative în aceste domenii, ceea ce este esențial pentru a menține fluxul de fonduri și sprijinul continuu din partea UE​.

Impactul pe termen lung asupra economiei

Pe termen lung, aderarea la UE va stimula creșterea economică prin atragerea de investiții străine directe, crearea de locuri de muncă și integrarea în piața unică europeană. Acest lucru va duce la o creștere a PIB-ului și la îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor moldoveni. Conform unui studiu al Băncii Mondiale, integrarea europeană ar putea duce la o creștere a PIB-ului Moldovei cu până la 5% anual în următorii 10 ani​​.

Aderarea Republicii Moldova la UE va aduce numeroase beneficii economice și financiare, dar va necesita și implementarea unor reforme structurale majore. Accesul la fondurile europene, sprijinul pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea colectării taxelor vor contribui la creșterea veniturilor bugetare și la dezvoltarea economică durabilă a țării. Totuși, succesul acestui proces depinde de capacitatea Moldovei de a implementa și menține reformele necesare pentru a se alinia standardelor europene.

Studiu de caz – Lituania

Lituania a aderat la Uniunea Europeană în 2004, alături de alte șapte țări din Europa Centrală și de Est. Această aderare a marcat începutul unei perioade de creștere economică semnificativă, fiind una dintre cele mai reușite transformări economice post-sovietice.

După aderarea la UE, PIB-ul pe cap de locuitor al Lituaniei a crescut considerabil. Conform unui studiu al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD), în perioada 2003-2023, PIB-ul pe cap de locuitor al Lituaniei a crescut de la 26% din PIB-ul pe cap de locuitor al Germaniei la 50%. Aceasta reflectă o dublare a veniturilor relative față de cel mai puternic stat membru al UE, în mare parte datorită integrării profunde în lanțurile de aprovizionare europene și globale​.

Lituania a beneficiat de fonduri europene substanțiale pentru dezvoltare. În perioada 2007-2013, Lituania a primit 6,8 miliarde de euro din Fondurile Structurale și de Investiții Europene, iar între 2014-2020, această sumă a crescut la 8,39 miliarde de euro​. Aceste fonduri au fost esențiale pentru modernizarea infrastructurii, dezvoltarea regională și sprijinirea inovării și educației.

Lituania a menținut o politică fiscală solidă, reușind să aibă un surplus bugetar în 2017 și să stabilizeze datoria publică la aproximativ 40% din PIB. Această stabilitate a fost crucială pentru a face față provocărilor economice și pentru a asigura o creștere durabilă pe termen lung​.

Aderarea la UE a impulsionat Lituania să implementeze reforme structurale majore și să integreze economia națională în piața comună europeană. Aceste măsuri au sporit competitivitatea și au atras investiții străine directe, în special din țările UE, contribuind la creșterea economică rapidă​

Experiența Lituaniei oferă Republicii Moldova un model clar al potențialului beneficiu economic al aderării la UE. Dacă Moldova va urma un traseu similar, se poate aștepta la o creștere economică accelerată. Moldova ar putea înregistra creșteri anuale ale PIB-ului de până la 5% datorită accesului la piața comună și fondurilor europene. Fondurile europene vor fi esențiale pentru modernizarea infrastructurii și pentru dezvoltarea regională. Adoptarea politicilor și reformelor europene va contribui la stabilitatea fiscală și la atragerea de investiții străine.

Aderarea Republicii Moldova la UE ar putea avea un impact pozitiv major asupra bugetului național, similar cu cel observat în Lituania, contribuind la creșterea economică, stabilitatea fiscală și modernizarea infrastructurii. Acest model de succes oferă o perspectivă optimistă pentru viitorul Moldovei în contextul integrării europene.

Referințe:

ENP & Enlargement

The World Bank

EBRD

Wikipedia