Jose Luis Gomez Pascual, country manager al Premier Energy în Moldova: Transformarea digitală este tot mai actuală și devine o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm la maximum

0
1503

Despre cum se descurcă pe timp de pandemie cel mai mare distribuitor de energie electrică în Republica Moldova, relatează Jose Luis Gomez Pascual, country manager al Premier Energy în Moldova

  • Domnule Jose Luis Gomez Pascua, cum v-a “prins” anul 2020, deosebit printr-o situație absolut nouă pentru întregul glob? Care au fost primele decizii luate în momentul în care era clar că viața așa cum am cunoscut-o noi până acum va fi “înghețată”?

Criza pandemică la care nimeni nu se aștepta a schimbat mult ordinea firească a lucrurilor de până acum, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri. Pentru a stopa răspândirea virusului COVID 19 și în conformitate cu măsurile indicate de autorități, dar și pentru a ne organiza mai bine, am instituit un Comitet de criză, care a gestionat cu maximă responsabilitate activitățile și măsurile de protecție a personalului și deservirea continuă a consumatorilor noștri.

În primul rând, dat fiind faptul că prestăm un serviciu esențial pentru societate și economia țării, ne-am concentrat eforturile pe asigurarea neîntreruptă a furnizării energiei electrice 24/7 pentru populație, spitale, centrele medicale și garantarea necesităților lor de bază. Am reorganizat munca angajaților noștri din serviciul dispecerat, oficiul telefonic 24h, a echipelor de intervenție operativă pentru ca aceștia să-și continue activitățile în regim regulamentar.

Personalul nostru a fost asigurat cu mijloacele necesare de protecție și de dezinfectare la locul de muncă, fiind instruit despre modul de lucru în siguranță în această perioadă epidemiologică. Mulți angajați de la birou au fost trecuți în regimul de muncă la distanță, lucrând prin intermediul sistemelor informaționale. Aceste măsuri au permis crearea unor spații sigure, bine igienizate, cu distanțele fizice recomandate respectate.

Totodată au fost activizate la maximum toate canalele de comunicare la distanță, prin intermediul Oficiului telefonic 24h, online pe site-ul întreprinderilor, email, rețele sociale, oferind clienților noștri posibilități alternative de achitare a facturilor și de soluționare a oricăror aspecte comerciale și operative.

Datorită măsurilor organizatorice și operative întreprinse am reușit să asigurăm activitățile operative și să furnizăm un serviciu continuu consumatorilor noștri. În același timp, trebuie să precizez că din cauza restricțiilor de mobilitate impuse tuturor și în contextul deciziile autorităților centrale și de reglementare, ne-am confruntat cu un deficit de încasări și cu o creștere considerabilă a datoriilor, problemă pe care o resimțim și în prezent, încercând să normalizăm această situație.

  • Ce oportunități v-a creat această perioadă de pandemie?

În această perioadă am pus accentul pe digitalizarea proceselor de lucru și prestare a serviciilor la distanță.

Pe plan intern am revizuit unele procese interne prin adaptarea sistemele noastre de gestiune pentru lucrul de la distanță în cazul anumitor categorii de angajați, astfel, fiind elaborate unele regulamente privind organizarea acestor activități. Teleconferințele au înlocuit multe întâlniri și vizite de altădată.

Pe plan extern am intensificat posibilitățile online de comunicare cu clienții noștri, începând cu recepționarea copiei facturilor prin email, achitarea acestora prin internet, expedierea prin telefon sau online a datelor contorului, dar și depunerea diferitor solicitări și prezentarea documentelor necesare pentru racordarea la rețea, perfectarea contractelor etc. Precizez că cea mai mare parte a activităților întreprinderii noastre de distribuție se desfășoară în teren – cu lucrări de întreținere și renovare a rețelelor electrice, iar cele de oficiu, atât pentru activitatea de distribuție, cât și cea de furnizare, erau deja disponibile online tuturor consumatorilor noștri. Această perioadă de criză a sporit necesitatea utilizării lor de către persoane, în primul rând pentru protejarea sănătății lor și totodată pentru comoditate, siguranță și eficiență a timpului și a resurselor.

Transformarea digitală este tot mai actuală și devine o oportunitate pe care trebuie să o valorificăm la maximum, aceasta vizând prezentul și viitorul nostru, de aceea vom continua să ne perfecționăm și să ne adaptăm mereu așteptărilor și necesităților consumatorilor noștri.

  • Responsabilitatea socială este o componentă esențială în afacerile mari. Cum s-a exprimat acest angajament în cazul pandemiei COVID19?

În compania noastră există deja tradiții privind colaborarea cu societatea, investițiile pe care le facem în proiectele de educație, de susținere a tinerilor talentați, integrarea persoanelor cu dizabilități, protejarea mediului și promovarea activă a eficienței energetice. Un exemplu elocvent în acest sens, este programul Ziua Solidară lansat în 2015 și care continuă până în prezent, prin care am reușit să oferim burse pentru 28 de tineri cu rezultate academice excelente, dar cu resurse financiare limitate – proiect în valoare totală de 250 mii de euro. O facem atât la nivel de companie, cât și în colaborare cu angajații noștri – voluntari ai proiectelor sociale din cadrul Premier Energy în Moldova. Deseori eforturile sunt conjugate pentru un mai mare impact. Un exemplu elocvent în acest sens, a fost acțiunea noastră recentă de solidaritate pentru susținerea instituțiilor medicale din Republica Moldova, prin care am reușit să donăm peste 450 mii de lei pentru procurarea echipamentelor medicale și mijloacelor de protecție pentru personalul medical pentru a face față pandemiei. Această sumă s-a constituit din donațiile benevole ale angajaților noștri și contribuția din sursele companiei, ce a fost direcționată pentru procurarea unui lot constituit din șapte echipamente medicale performante deosebit de necesare în această perioadă dificilă. Acestea sunt folosite pentru tratarea pacienților clinici în secția de reanimare, dar în același timp vor putea fi utilizate pe termen lung de către personalul medical al Spitalului clinic municipal nr. 1 din Chișinău.

În același context pot menționa faptul că am asigurat operativ alimentarea cu energie electrică a Centrului temporar de triere a pacienților suspectați de îmbolnăvirea cu COVID19 de la Moldexpo, unde, pentru o mai mare fiabilitate, compania noastră a oferit și a instalat un generator mobil în calitate de sursă autonomă de energie, asumându-și toate cheltuielile legate de funcționarea lui.

În asemenea momente de grea încercare trebuie să ne mobilizăm cu toții și să acționăm prin prisma responsabilității și angajamentului asumat față de societate, contribuind cu capacitatea noastră operativă, precum și eforturile noastre personale la depășirea cât mai curând posibil a acestei crize pandemice fără precedent.

  • Dacă e să vorbim la general despre activitatea companiei, cum a evoluat aceasta în ultimii ani?

Istoria întreprinderilor noastre începe în anul 2000, odată cu privatizarea a trei întreprinderi de stat din cele 5 care au fost incluse de către Guvernul Republicii Moldova într-un program de privatizare și au fost achiziționate de compania energetică spaniolă Union Fenosa, ulterior Gas Natural Fenosa. În acel moment economia țării și în special sectorul energetic se afla într-o stare de criză profundă, cu multiple deconectări a energiei electrice în evantai, de circa 4700 ore/client, cu pierderi de circa 32% a energiei, încasările în efectiv erau la nivel de 30%, în acea perioadă fiind foarte caracteristic fenomenul barterului. Datorită implementării unui nou model de gestiune corporativă și a resurselor umane orientat spre eficiență și productivitatea muncii, precum și grație investițiilor efectuate în modernizarea rețelelor electrice și a implementării noilor tehnologii și sisteme informaționale, compania a cunoscut o evoluție importantă, reușind să îmbunătățească calitatea serviciilor în beneficiul populației, a bunăstării societății și a dezvoltării economiei țării în general.

În prezent deservim peste 960 mii de consumatori în circa 70% din teritoriul Republicii Moldova. Reușim să facem acest lucru cu un număr de aproximativ 700 de angajați proprii cu susținerea a altor circa 900 de profesioniști ai companiilor contractate. Pentru comparație vom menționa că în perioada de până la privatizarea din 2000, personalul celor 3 întreprinderi de stat constituia peste 3 mii de angajați, iar numărul consumatorilor deserviți era de 745 de mii.
Investițiile efective realizate de Premier Energy în sectorul energetic din Republica Moldova contribuie la dezvoltarea altor sectoare ale economiei naționale, creând astfel profiluri de servicii moderne. Compania este aprovizionată cu bunuri și servicii de circa 180 de companii, dintre care 50 au facturi anuale de peste 200 mii de lei.

Datorită programelor de eficiență, a investițiilor de peste 287 de milioane de euro în modernizarea și extinderea rețelelor electrice, am reușit să îmbunătățim toți indicatorii de calitate: pierderi de energie, timpul mediu de repunere în funcțiune a serviciului, timpul mediu de întreruperi per client, precum și să oferim consumatorilor noștri casnici racordați la rețelele de joasă tensiune un tarif de distribuție a energiei electrice mai mic cu 37%în comparație cu cel pe care îl oferă întreprinderea energetică de stat din nordul țării consumatorilor săi (conform tarifelor aprobate în anul 2019).

Întreprinderile Premier Energy în Moldova colaborează și contribuie la dezvoltarea economică a țării, atât prin implementarea modelului său de gestiune, bazat pe responsabilitate socială corporativă, cât și prin contribuțiile sale directe la bugetul public de stat, achitând pe perioada activității sale de două decenii impozite și taxe în valoare de 4,3 miliarde lei.

  • Care este cel mai mare succes și față de ce rezultate aveți cele mai mari rezerve și la care mai urmează să se lucreze?

De-a lungul anilor am reușit să îmbunătățim continuu calitatea serviciilor, să eficientizăm procesele de lucru, iar aceste rezultate vizibile sunt reflectate în indicatorii de calitate și în tarifele mai mici pe care le achită consumatorii noștri. De exemplu indicatorul pierderilor de energie, un indicator foarte important în domeniul nostru, a fost redus de la 32,2% în anul 2000 la 8,1 % în anul 2019. Impactul acestei reduceri este resimțit material de toți consumatorii de energie prin reducerea costurilor, deoarece aceste pierderi se reflectă în tarife. Vă imaginați, care ar fi fost tariful actual, dacă pierderile de energie rămâneau la nivelul celor peste 32% – aceasta ar fi semnificat peste 30 de milioane de euro anual ce ar fi fost incluse în plus în tarif.

De asemenea unul din cei mai importanți indicatori ai calității furnizării este SAIDI – durata medie anuală a întreruperilor per client. În 2004 acest indicator era de 18,1 de ore per client, în 2010 – de 11,4 ore, în 2015 – de 4,4 ore, în 2018 – de 3,8 ore, iar în 2019 – de 2,3 ore. Precum se vede, rezultatul este evident și obiectivul nostru este să depunem în continuare eforturi pentru ca acesta să fie și mai mic. Reducerea acestui indicator depinde atât de nivelul investițiilor în modernizarea rețelelor, dar de asemenea, este influențat și de factori externi, cum ar fi condițiile meteo dificile, intemperiile, precum și nerespectarea de către agenții economici și populație a zonelor de protecție a rețelelor electrice și un asemenea fenomen rușinos ca furturile de echipamente și ulei dielectric, care conduc la defectarea instalațiilor și la deconectări avariate. Pentru contracararea acestui fenomen infracțional avem nevoie de intervenția organelor de drept.

Renovarea și modernizarea rețelelor electrice, rămâne a fi o provocare și un obiectiv de bază pe care ne concentrăm atenția, Anual Premier Energy Distribution investește în mediu 14-15 milioane euro, dintre care cea mai mare parte, aproximativ 85%, este investită în renovarea rețelelor de înaltă, medie și joasă tensiune și a stațiilor de transformare. Acest lucru contribuie direct la asigurarea fiabilității și îmbunătățirea calității serviciilor.

Interviul face parte din campania de mulțumire adresată tuturor investitorilor străini din Republica Moldova care pe perioada pandemiei au demonstrat un simț înalt de responsabilitate socială, un exemplu model de grijă pentru angajați și proactivitate în reconceptualizarea activității. Campanie lansată de Agenția de Investiții cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de către GIZ Moldova cu suportul financiar al Guvernelor Germaniei și Elveției.