Metodologia PEV poate ajuta întreprinderile moldovenești să devină mai sustenabile și mai competitive

0
866

În fiecare an, pe 27 iunie, întreprinderile micro, mici și mijlocii sunt sărbătorite la nivel global, în cadrul unei inițiative lansate de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Într-o lume tot mai preocupată de protecția mediului și dezvoltarea durabilă, este esențial ca aceste întreprinderi să-și consolideze competitivitatea prin adoptarea unor practici sustenabile și prin obținerea certificării amprentei de mediu pentru produsele lor.

Întreprinderile micro, mici și mijlocii reprezintă o componentă vitală a economiei Republicii Moldova. Situația acestor întreprinderi este una promițătoare, însă ele se confruntă cu provocări și cu o concurență puternică într-o piață tot mai globalizată. Pentru a se diferenția și a se poziționa ca jucători competitivi pe piața locală și pe cea internațională, întreprinderile micro, mici și mijlocii din Republica Moldova ar beneficia enorm de pe urma aplicării metodologiei Amprentei de Mediu a Produselor (Product Environmental Footprint sau prescurtat – PEV).

Obținerea certificării amprentei de mediu conform metodologiei PEV ar aduce întreprinderilor din Republica Moldova multiple avantaje. În primul rând, ar demonstra angajamentul lor față de sustenabilitate și responsabilitatea socială, ceea ce ar consolida imaginea și reputația lor în ochii consumatorilor și partenerilor de afaceri. Aceasta ar putea duce la creșterea încrederii și loialității clienților, generând astfel oportunități de creștere și dezvoltare pe termen lung.

În al doilea rând, certificarea amprentei de mediu ar oferi întreprinderilor acces la Piața Unică a UE pentru Produse Verzi (SMGP), care reprezintă un segment în creștere și de mare potențial. Prin respectarea criteriilor PEV, produsele întreprinderilor moldovenești ar fi recunoscute ca fiind ecologice și sustenabile, beneficiind de avantaje competitive și accesând noi oportunități de export.

Ce este Metodologia PEV?

Metodologia PEV constă în evaluarea și măsurarea impactului produselor și serviciilor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață.  Aceasta include toate etapele, de la extragerea și procesarea materiilor prime, producția, distribuția, utilizarea și până la eliminarea sau reciclarea produsului. Prin aplicarea acestei metodologii, întreprinderile pot identifica și reduce impactul negativ asupra mediului, adoptând măsuri de eficiență energetică, gestionând resursele în mod responsabil și minimizând emisiile de gaze cu efect de seră.

Pași de urmat

Pentru a aplica metodologia PEV, o întreprindere poate face următorii pași:

Identificarea obiectivelor: Întreprinderea trebuie să stabilească obiectivele și motivele pentru care dorește să aplice metodologia PEV. Aceasta poate include îmbunătățirea performanței ecologice, respectarea cerințelor de mediu, obținerea unei certificări sau accesul pe piețele internaționale.

Definirea ciclului de viață al produsului: Este important să se identifice și să se evalueze fiecare etapă a ciclului de viață al produsului sau serviciului, inclusiv materiile prime, producția, transportul, utilizarea și eliminarea sau reciclarea. Aceasta ajută la înțelegerea impactului asupra mediului și identificarea punctelor critice.

Colectarea datelor: Întreprinderea trebuie să colecteze și să analizeze datele relevante pentru fiecare etapă a ciclului de viață. Aceste date pot include consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea resurselor naturale, producția de deșeuri și altele. Informațiile pot fi obținute prin intermediul analizelor interne, evaluărilor de mediu sau colaborări cu furnizorii și partenerii de afaceri.

Evaluarea impactului: Pe baza datelor colectate, se realizează o evaluare a impactului produsului asupra mediului. Aceasta poate implica calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră, consumul de energie, utilizarea apei, producția de deșeuri și alte aspecte relevante. Evaluarea poate fi realizată prin utilizarea instrumentelor și metodelor specifice, cum ar fi analizele ciclului de viață, evaluările de impact sau modelele matematice.

Identificarea și implementarea măsurilor de reducere a impactului: Pe baza rezultatelor evaluării, întreprinderea poate identifica măsuri și acțiuni specifice pentru a reduce impactul negativ asupra mediului. Aceste măsuri pot include optimizarea proceselor de producție, utilizarea surselor de energie regenerabilă, reducerea deșeurilor, promovarea reciclării sau îmbunătățirea eficienței energetice.

Monitorizarea și raportarea: Este important ca întreprinderea să monitorizeze continuu impactul produsului asupra mediului și să raporteze rezultatele obținute. Aceasta poate implica implementarea unui sistem de monitorizare intern, evaluări periodice sau rapoarte de sustenabilitate. Raportarea transparentă poate consolida încrederea consumatorilor și partenerilor de afaceri.

Prin urmarea acestor pași, o întreprindere poate aplica cu succes metodologia PEV și poate obține o evaluare detaliată a impactului asupra mediului al produselor sau serviciilor sale. Aceasta facilitează adoptarea practicilor sustenabile și contribuie la creșterea competitivității pe piața locală și internațională, în conformitate cu cerințele de mediu actuale și viitoare.