Producătorii de energie electrică din surse regenerabile își pot confirma statutul la ANRE

0
684

ANRE începe recepționarea cererilor pentru proiectele ce țin de utilizarea surselor regenerabile de energie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță deschiderea procedurii de recepționare a cererilor de confirmare a statutului de producător eligibil și de repartizare a cotelor pentru energia electrică la tarife fixe produsă din surse regenerabile de energie, anunță ANRE printr-un comunicat preluat de MOLDPRES.

Astfel, din 1 aprilie 2022 pot depune cereri solicitanții cu proiecte care au la bază surse regenerabile din categoria celor nonintermitente (biomasă, biogaz, singaz și hidro);  din 8 aprilie 2022 – solicitanții cu proiecte care au la bază energia eoliană și din 15 aprilie 2022 – solicitanții cu proiecte care au la bază energia solară.

ANRE va confirma statutul de producător eligibil nediscriminatoriu și în limita cotelor stabilite prin HG 401 din 08.12.2021.

Procedura de depunere a cererii și confirmare a statutului de producător eligibil se va desfășura conform Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019, și în baza principiului „primul venit, primul servit”. Regulamentul poate fi accesat pe pagina web oficială a ANRE: https://www.anre.md/acte-administrative-cu-caracter-normativ-3-243

În limita cotelor de capacitate și pentru fiecare tehnologie și solicitant în parte, ANRE va emite Hotărâri privind acordarea statutului de producător eligibil, care vor fi valabile din momentul depunerii garanțiilor de bună execuție în mărime de 2% de la valoarea estimată a proiectului.

Garanția de participare se depune doar de către solicitant în contul bancar al Agenției: https://www.anre.md/garantiile-de-participare-si-de-buna-executie-3-338, cuantumul acesteia fiind determinat în funcție de tehnologie și de capacitatea electrică a instalației de producere.

Procesul de examinare a cererilor va fi asigurat de un grup de angajați ai ANRE, cu asistența unor reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale. Reprezentanții societății civile pot participa la procesul de depunere a cererilor prin notificarea prealabilă a acestora la e-mail: anre@anre.md

Informații suplimentare și clarificările de rigoare pot fi obținute la sediul ANRE sau la numerele de tel. 823 907 și 823 934.