Republica Moldova a primit încă o finanțare nerambursabilă de 10 milioane de euro de la UE

0
927

Grantul în valoare de 10 milioane de euro, parte componentă a tranșei a doua din Programul de asistență macrofinanciară a Uniunii Europene pentru Republica Moldova în valoare totală de 30 milioane de euro, a intrat pe contul Ministerului Finanțelor.

Debursarea mijloacelor a fost posibilă după ce Republica Moldova a realizat toate acțiunile prevăzute în Memorandumul de înțelegere privind asistența macrofinanciară. Acestea includ măsuri importante în domeniile guvernanței sectorului financiar, a sectorului public, lupta împotriva corupției și spălării banilor, domeniul energiei și a climatului de afaceri și implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Împrumutul în valoare de 20 milioane de euro din această tranșă a ajuns pe contul Ministerului Finanțelor pe 16 iulie 2020.

Republica Moldova a ratat însă ultima și cea mai mare tranșă a asistenței Uniunii Europene de 100 milioane de euro, promisă încă în 2016 din cauza neîndeplinirii unei serii de condiționalități prevăzute în memorandumul împrumutului. Ar fi vorba, în primul rând, de lipsa progreselor în ce privește reforma justiției și combaterea corupției. Astfel cele 40 de milioane de euro din ultima tranșă nu vor mai ajunge la Chișinău, or programul era prevăzut a fi valorificat până în iulie 2020.