ZEL Bălți obține un credit de 100 milioane pentru Parcul de Inovare, Cercetare și Dezvoltare în Inginerie

0
1596

Administrația ZEL Bălți a convenit  să contracteze de la BIT Media, entitate parte a concernului austriac EEE Group, un credit în valoare de 5 milioane de Euro (96,31 milioane de lei), pentru reconstrucția, reparația de încăperi și amenajarea de birouri și oficii a clădirii de pe str. Sprîncenoaia, 1 din municipiul Chișinău,  în cadrul proiectului de creare a Parcului de Inovare, Cercetare și Dezvoltare în Inginerie (PICDI), aflat în gestionarea și administrarea ZEL Bălți.

Din această sumă 1,5 milioane euro vor fi direcționați pentru reconstrucția și pregătirea infrastructurii de producere . Hala deja existentă, cu o suprafață de cca 3000 m2 și spațiile de birou cu aceeași suprafață de circa 3000 m2, urmează să fie reconstruite, renovate și dotate în conformitate cu exigențele în materie, ale partenerilor de dezvoltare și ale companiilor beneficiare.

Alte 3,5 milioane Euro urmează a fi utilizate pentru implementarea programelor software&hardware în cadrul planului cadru de digitalizare în educație, dar și pentru dezvoltarea unui Program de Master comun în inginerie mecanică și tehnologii digitale în Moldova.

Programul de studii master își propune să soluționeze problema carenței de specialiști din cadrul structurilor și entităților publice de cercetare, fapt ce reprezintă provocarea primordială la adresa transferului de tehnologie avansată în domeniu.  Implementarea programului de master va fi realizată cu participarea reprezentanților Universității RWTH Aachen, a Academiei de Științe a Moldovei și Universitățile de profil tehnic și ingineresc din Moldova.

Scopul proiectului este de a moderniza învățământul în inginerie, inclusiv în instituțiile de învățământ superior ce oferă studii tehnice, prin instituirea unei noi specialități de master „Inginerie mecanică computerizată și tehnologii digitale”.

În cadrul PICDI vor activa în jur de 7-8 Centre de Expertiză și Laboratoare, entități operaționale ce vor asigura implementarea capacităților R&D pentru proiecte specializate în cercetare și inovare. Pentru etapa inițială de constituire și funcționare a PICDI, atragerea și absorbția fondurilor financiare va fi convenită și preconizat a fi realizată via compania austriacă Bit Media, parte a eee group.

Potrivit administrației ZEL Bălți, crearea unui Parc Inovațional de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie (PICDI) este necesară în primul rând din cauza deficitului de profesioniști calificați în cadrul entităților de cercetare. Structurile de cercetare, dezvoltare și inovare din domeniul public nu dispun de echipamente adecvate de transfer al tehnologiilor către sectorul privat, așa încât cercetarea cu potențial comercial sau social nu este valorificată într-un mod optim și rațional. Respectiv, antreprenoriatul modern, în special cel bazat pe inovare, este slab dezvoltat în Republica Moldova.

Totodată, la nivelul Întreprinderilor Mici și Mijlocii este necesară o abordare profesionistă a managementului, din perspectivă inovațională, abordare care să determine îmbunătățirea calității, productivității cât și a competențelor antreprenoriale. În vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii IMM-urile trebuie să fie conectate la procesele inovative din domeniul științei și tehnicii.

Un studiu de fezabilitate pentru PICDI relevă o necesitate acută a companiilor autohtone de a asimila tehnologii și practici de ultimă generație, de a adapta aceste tehnologii la nevoile pieței și de a dezvolta, la rândul lor, produse și servicii ce vor perpetua progresul operațional în lanțurile valorice internaționale.

Partenerul proiectului, Bit Media este una din companiile lider în Europa pe dimensiunea de digitalizare a educației și instruirii. Bit Media a fost creată în anul 2000 în asociere cu compania Siemens, iar din 2016 este parte a grupului pentru educație, e-soluții și e-guvernare. Cu peste 60 de angajați în Austria și cca 140 de angajați și experți externi, Bit Media acordă suport companiilor, instituțiilor publice și de învățământ în implementarea măsurilor de ultimă generație pe filiera de digitalizare și serviciilor de administrație. Totodată, aceasta oferă cele mai moderne produse în domeniul educației digitale, creării de conținut, colaborării pe platforme online în domeniul sistemelor de management al învățării, servicii și conținut IT, sisteme și certificări de autorizare destinate tehnologiilor avansate.

Alt partener al proiectului, RWTH Universitatea Aachen, este una dintre cele mai populare universități tehnice din Germania, dar și din întreaga UE. Având la activ 260 de institute și peste 300 de laboratoare de cercetare, RWTH Aachen deține capacități valoroase de orientare aplicativă și este un lider inconfundabil în domeniul ingineriei.

PICDI va fi, în același timp, și o platformă de colaborare academică internațională, care va primi suport plenar din partea companiei TRUMPF de a susține dezvoltarea unui Centru Regional pentru Moldova, România și Ucraina. Centrul respectiv va activa în cadrul PICDI, fiind axat pe soluții pentru companiile ce urmăresc să implementeze procesele Industry 4.0 și Smart Factory.

Compania TRUMPF este lider tehnologic de piață în sectorul mașinilor-unelte și laserelor pentru fabricația industrială, cu determinare pe inovații, cercetare și dezvoltare. Cu suportul TRUMPF utilajul pentru PICDI va fi achiziționat la preț preferențial. Totodată, soluțiile software TRUMPF facilitează calea spre dezvoltarea proceselor Smart Factory, iar în industria electronică implementează procese de înaltă tehnologie. 

Odată cu crearea Centrului Regional și dotarea PICDI cu utilaj industrial și scule performante, companiile din Moldova, axate pe cercetare și dezvoltare, vor avea acces gratis la acest utilaj, fapt ce va facilita crearea și dezvoltarea proceselor înalt tehnologice. PICDI urmează să devină o platformă pentru stabilirea conexiunilor reciproc avantajoase între companiile multinaționale și potențiali furnizori locali.