Asociația Investitorilor Străini se pronunță contra patentei în comerț. Ce propune în schimb

0
2387


Deși acceptă în general activitatea în baza patentei de întreprinzător,
Asociația Investitorilor Străini (FIA) crede că aceasta nu trebuie să existe în cazul comerțului cu amănuntul și  a comerțului cu produse alimentare şi mărfuri ușor alterabile autohtone.

”Este bine cunoscut faptul că sistemul actual de patente, din motivul că deținătorii de patentă nu sunt obligați să țină o evidență contabilă și financiară, stă la baza unui număr impunător de eschivări de la achitarea impozitelor și a vânzărilor nedeclarate, ceea ce încalcă principiile concurenței loiale, dar are și un impact negativ asupra creșterii economice a țării, asupra sănătății populației și stimulează comerțul tenebru, contrabanda, precum și evaziunea fiscală. Ne pronunțăm împotriva comerțului speculativ și necontrolat.”, se spune într-o declarație a FIA.

Membrii asociației salută introducerea unui nou concept în Codul Fiscal, cel de „activitate independentă”, dar și pledează pentru aplicărea unui sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidență și raportare pentru persoanele fizice, ce obțin venituri din activitatea independentă de comerț. Și asta deoarece noul concept presupune mai multă transparență în desfășurarea activităților comerciale, fără a majora esențial povara fiscală pentru întreprinzătorii ce practică asemenea tipuri de activități.

În atare condiții, Asociația Investitorilor Străini își reiterează poziția privind necesitatea modificării Legii nr. 93 din 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în sensul eliminării patentelor de întreprinzător pentru pozițiile 1.1 și 1.2 din anexa la prezenta lege (Comerțul cu amănuntul și  Comerțul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone).

Totodată, FIA recomandă autorităților să lanseze o campanie de informare a persoanelor vizate despre noul concept, precum și facilitarea procesului de trecere de la patente la ”activitatea independentă” pentru persoanele fizice, ce obțin venituri din activitatea independentă de comerț.

Asociația Investitorilor Străini (FIA) declară că a promovat, în permanență, stabilirea unor reguli transparente și clare în desfășurarea activității economice, fiind adepta unor condiții de concurență echitabilă.