Cât de rezilienți suntem în fața schimbărilor climatice?

0
1128

Măsurile de protecție a mediului în contextul dezvoltării durabile au fost discutate în cadrul unei conferințe naționale găzduite de PNUD și Suedia

Cum ar putea o comunitate să transforme deșeurile dintr-o problemă în resursă, ce ar putea face pentru utilizarea rațională a rezervelor de apă, cum să aplice  reglementările legislative din domeniul mediului, cum să evalueze impactul de mediu și cum trebuie să integreze aspectele de gen în activitățile de mediu? Acestea, dar și alte subiecte au fost discutate astăzi, 24 mai 2022, la conferința națională „Măsuri de protecție a mediului înconjurător în contextul dezvoltării durabile”, se arată într-un comunicat de presă PNUD Moldova.

Evenimentul a fost organizat de proiectul PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, cu asistența financiară a Suediei, cu scopul de a fortifica capacitățile autorităților publice locale (APL), cărora le revine un rol esențial în punerea în practică a politicilor locale de dezvoltare durabilă, în contextul creșterii frecvenței și gravității fenomenelor meteorologice extreme și a altor pericole climatice.

În debutul conferinței, Virginia Bîlici, coordonatoarea de programe în cadrul Ambasadei Suediei în Republica Moldova, a menționat: „Schimbările climatice ne afectează societatea și mediul în multe feluri. Este nevoie de o bună informare și acțiuni ferme pentru a evalua riscurile de mediu, pentru a atenua consecințele cele mai grave și pentru a planifica măsuri concrete de adaptare la schimbările pe care nu le putem opri. Suedia susține eforturile pe care le întreprinde Republica Moldova pentru edificarea unor comunități reziliente și incluzive și evenimentul de astăzi este un exemplu”.

Aproximativ 100 de primari, reprezentanți ai Ministerului Mediului, experți în domeniul mediului și reprezentanți ai ONG-urilor de profil au participat la conferință și au analizat împreună provocările cu care se confruntă în domeniul protecției mediului, au împărtășit bunele practici și soluțiile durabile care pot fi aplicate în comunități în vederea sporirii rezilienței la schimbările climatice și utilizării raționale a resurselor naturale și și-au evaluat prioritățile pentru realizarea activităților de protecție a mediului.

Republica Moldova este una dintre cele mai vulnerabile țări din Europa în ce privește schimbările climatice, iar impactul acestui fenomen este resimțit tot mai frecvent, prin secete extinse, viituri și alte calamități provocate de temperaturile crescânde și precipitațiile neuniforme. În acest context, ne bucurăm mult să vedem interesul sporit din partea APL-urilor de a fi parteneri în combaterea acestui fenomen, lucru demonstrat prin participarea la acest eveniment, dar și prin proiectele inițiate și desfășurate cu suportul Suediei și PNUD în mai multe domenii, cum ar fi managementul deșeurilor, energia regenerabilă, restabilirea și amenajarea râurilor, împădurirea și amenajarea terenurilor degradate”, a menționat Silvia Pana-Carp, coordonatoare de programe, PNUD Moldova.

În cadrul conferinței au mai fost prezentate câteva ghiduri practice privind legislația de mediu, climă și gen și măsurile de protecție a mediului înconjurător și de adaptare la schimbările climatice, care au fost elaborate în cadrul proiectului PNUD, destinate APL-urilor. 

Proiectul „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” contribuie la dezvoltarea durabilă și la sporirea rezilienței la schimbările climatice a localităților din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană prin abilitarea economică, socială și educațională a femeilor. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2020 – 2023, cu asistența financiară a Suediei.

Persoană de contact: Natalia Costaș, consultantă în comunicare și relații media PNUD Moldova, telefon: 0 69 22 11 41; e-mail: natalia.costas@undp.org