Ce atracții investiționale mai are Republica Moldova

0
1376

Autoritățile moldovene continuă să prezinte tradiționalele atracții investiționale potențialilor investitori străini. Este vorba, printre altele, despre așezarea geografică, apartenența la mai multe zone de comerț liber dar și forța de muncă ieftină și calificată. Cât de actuale mai sunt aceste atracții?

Agenția Investițiilor a prezentat la ediția din acest an a săptămânii investițiilor ”Moldova Business Week ”, desfășurată în perioada 13-16 noiembrie la Chișinău, atracțiile investiționale ale Republicii Moldova.

Industriile creative, un nou potențial investițional al Moldovei?

Alături de tradiționalele paneluri de discuții, dedicate industriei agroalimentare, turismului și sectorului Tehnologiilor Informaționale și Comunicației, „Moldova Business Week – 2019” a prezentat potențialul neexplorat al industriilor creative și al producției TV/cinematografice, precum și cel al industriei agroalimentare ecologice și al energiei regenerabile.

De asemenea, în acest an Moldova Business Week a înglobat și zilele dedicate industriei Automotive, unul din sectoarele cu cea mai dinamică creștere în ultimii 10 ani și cu cele mai multe locuri noi de muncă create.

Atracțiile investiționale prezentate de Agenția de Investiții au rămas aceleași

Potrivit Agenției, Republica Moldova este destinația perfectă pentru investiții dacă îți dorești să beneficiezi de localizare geografică strategică, aflându-se la o distanță de două zile de UE și CSI cu transport terestru. De asemenea, este scoasă în evidență apartenența la mai multe zone de comerț liber  cu 43 de state din UE, CEFTA, CSI, GUAM și Turcia, care reprezintă o piață de desfacere de 800 milioane consumatori.

De asemenea, investitorii sunt ademeniți cu costuri de operare reduse, dat fiind faptul că avem cele mai mici prețuri la chirie de oficii din regiune. Continuă să se mizeze pe forța ieftină de muncă, grație unor din cele mai mici salarii din regiune dar și pe forță calificată de muncă dar și multilingvă. ”Peste 80% din populație cunosc mai multe limbi, există o rețea vastă de școli profesionale, colegii, universități, cu standarde educaționale adaptate la cele europene”.

Agenția Investițiilor mai amintește și facilitățile fiscale dar și scutirile de taxe. ”Moldova are unul dintre cele mai competitive sisteme fiscale din regiune, cu: un impozit pe profit de 12% și doar 6% – pentru rezidenții Zonelor Economice Libere, un impozit unic de 7% din vânzări pentru rezidenții Parcurilor IT, cea mai redusă taxă de contribuție socială de 18%”, amintește Agenția.

O altă atracție ar fi nivelul redus al birocrației or în ultimii ani a fost redus cu 70% numărul organelor cu funcții de control iar numărul de acte permisive pentru business s-au redus cu 300.

Și subvenționarea locurilor de muncă nou create prin care  Guvernul oferă câte 40.000 lei pentru fiecare loc nou de muncă (calculul se face de la 100 de angajați în sus) rămâne în lista de atracții investiționale.

Expert-Grup  este de altă părere

Unele din aceste atracții nu mai sunt chiar atât de evidente. Ultimul raport de stare a țării, elaborat de think tank-ul de la Chișinău Expert-Grup nu consideră cel puțin o parte din atracțiile etalate de Agenția de Investiții la fel de certe.

”O provocare majoră pentru starea țării ține de deprivarea tot mai evidentă a principalilor factori care au asigurat până recent creșterea economică și atragerea investițiilor: remiterile și forța de muncă ieftină”, constată raportul Expert-Grup.

Potrivit acestuia, remiterile devin din ce în ce mai volatile, incerte, iar pe termen lung tind să scadă, iar principalul factor care a atras puținele investiții până acum – forța de muncă ieftină – este afectat de migrație, de un sistem educațional ineficient și de creșterea mai rapidă a salariilor, decât a productivității.

Drept urmare, capacitatea țării de a genera valoare adăugată scade, fapt relevat de încetinirea creșterii economice din ultimii ani, care foarte probabil se va agrava și în perioada următoare. Gravitatea situației este relevată și de reducerea productivității muncii, precum și de quasi stagnarea ratei de ocupare (ambele au rămas cele mai scăzute din Europa) – în special, de creșterea ocupării informale și de reducerea celei formale. Astfel, dacă în următorii ani Republica Moldova nu va identifica surse sustenabile de atragere a investițiilor care să creeze valoare adăugată și exporturi, capacitatea economiei de a genera locuri de muncă și venituri pentru populație și pentru bugetul public se va epuiza definitiv, iar creșterea economică va fi tot mai mică și mai incertă.

Accentul pe calitatea forței de muncă, nu pe cost

Expert-Grup crede că la nivelul forței de muncă, competitivitatea trebuie sporită prin intermediul calității și al relevanței acesteia, și nu al costului ei. În sensul dat, este necesară reformarea sistemului educațional, astfel încât, pe de o parte, respectivul sistem să fie mai flexibil și mai capabil să răspundă necesităților economiei, iar, pe de altă parte, să cultive spiritul antreprenorial, de inițiativă și de inovații. Eforturile în cauză trebuie încurajate și printr-o politică fiscală și economică stimulatorie. Aceasta va permite cultivarea potențialului oamenilor, în special, al tinerei generații, și creșterea atractivității Republicii Moldova pentru talente – o condiție fundamentală pentru fortificarea stării țării și a competitivității pe termen lung. Totodată, anume aceasta trebuie să constituie principalul factor sustenabil de sporire a competitivității țării la nivelul pieței de capital și investiții. Anume talentele, forța de muncă de înaltă calificare, spiritul de inițiativă  și deschiderea pentru inovații și know-how trebuie să fie principalii factorii de atractivitate investițională a Republicii Moldova, iar acești factori, la rândul lor, trebuie să fie susținuți prin reglementări pro-business, economie de piață liberă, instituții transparente și necorupte, și stat de drept care să protejeze proprietatea privată. Sunt elementele-cheie care vor va permite creșterea competitivității la nivelul piețelor externe pentru exporturi, prin majorarea nivelului de sofisticare tehnologică a exporturilor, diversificarea acestora la nivel de produse/servicii și piețe de desfacere, și creșterea contribuției la valoarea adăugată pentru economie și țară în ansamblu.

Guvernul nu ar trebui să atragă investiții cu orice preț

Având în vedere deficitul de investiții, guvernele moldovenești au prioritizat în mod tradițional politicile pro-business și au marginalizat alte obiective importante legate de dezvoltarea durabilă. Ca urmare a acestei abordări înguste a politicilor economice, Moldova a rămas la fel în deficit acut de investiții, și cu un cadru instituțional slab care ține de protecția mediului, drepturilor angajaților și spălarea banilor. Guvernul nu ar trebui să atragă investiții cu orice preț (de exemplu, prin acordarea cetățeniei către investitori fără filtre adecvate, prin amnistii de capital și fiscale, prin slăbirea cadrului regulator și a instituțiilor de protecție a muncii sau a mediului).

De ce fel de investiții avem nevoie?

În schimb, Moldova are nevoie de o politică economică echilibrată care să stimuleze prin toate mijloacele posibile (fiscale, de reglementare, financiare) investițiile care să contribuie la dezvolta-rea durabilă pe termen lung a țării.

Astfel de investiții ar îndeplini concomitent următoarele 5 criterii: (i) generează o valoare adăugată ridicată; (ii) sunt orientate către export; (iii) creează locuri de muncă decente; (iv) pun în aplicare tehnologii ecologice și contribuie la decuplarea activității economice de la utilizarea resurselor naturale și (v) respectă cele mai înalte standarde de transparență și integritate a proprietarilor investiției.

Starea actuală a Moldovei este subminată de instituțiile publice corupte, ineficiente și slabe, care la rândul său reprezintă printre principalele bariere pentru mediul de afaceri și, prin urmare, afectează sectorul privat, subminând baza de impozitare, ocuparea forței de muncă și bunăstarea populației. Acestea formează un cerc vicios, deoarece sectorul privat slab și sărăcia subminează în continuare instituțiile publice prin restrângerea bazei fiscale și alimentarea corupției.

Cum ieșim din cercul vicios al sărăciei și ineficienței

Climatul investițional nu poate fi măsurat separate de starea generală a țării. Potrivit Expert-Grup starea actuală a Moldovei este subminată de instituțiile publice corupte, ineficiente și slabe, care la rândul lor reprezintă principalele bariere pentru mediul de afaceri și, prin urmare, afectează sectorul privat, subminând baza de impozitare, ocuparea forței de muncă și bunăstarea populației. Acestea formează un cerc vicios, deoarece sectorul privat slab și sărăcia subminează în continuare instituțiile publice prin restrângerea bazei fiscale și alimentarea corupției.

Pentru a ieși din acest cerc vicios, Moldova are nevoie de un ansamblu de reforme complexe și bine coordinate. În primul rând Guvernul trebuie să devină mai responsabil și eficient, prin creșterea transparenței instituțiilor publice, fortificarea cadrului de integritate, reformarea justiției și sporirea atractivității sectorului public pentru profesioniști. La rândul său sectorul privat ar trebui sprijinit prin punerea în aplicare a unor politici fiscale și economice pro-business echilibrate, iar gospodăriile ar trebui să fie împuternicite prin reformarea sistemelor educaționale și de sănătate – sectoare-cheie de importanță sistemică și strategică în care reformele au stagnat în ultimii ani și care determină dezvoltarea pe termen lung a țării.