EU4Environment contribuie la promovarea Amprentei de Mediu a produselor în Moldova

0
864

La 31 martie 2023, Programul „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) a organizat o discuție adresată în special companiilor care doresc să comercializeze produse ecologice în Uniunea Europeană (UE). În particular, au fost comunicate beneficiile amprentei ecologice a produselor (PEF). Această metodă ajută companiile să își calculeze performanța de mediu pe baza unor informații fiabile, verificabile și comparabile. Utilizarea PEF este adesea însoțită de o analiză comparativă, care reprezintă un stimulent puternic pentru a crea o reputație pentru produsele ecologice. Evenimentul, la care au participat peste 50 de persoane, a reunit reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai întreprinderilor industriale, ai asociațiilor de afaceri, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

Audiența a fost salutată călduros de reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Comisiei Europene și UNIDO.

În cuvântul său de salut, Secretarul general al Ministerului Mediului, Petru Tataru, a menționat: ”Deja mai mult de zece ani ministerul promovează principiile economiei verzi în Republica Moldova. Totodată, este important să conștientizăm că tranziția spre economia verde este un proces, și nu un rezultat final. În calitate de țară candidată la Uniunea Europeană, Republica Moldova va face eforturi susținute pentru a atinge standardele de mediu ale UE, care sunt parte integrantă a creșterii economice durabile”.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Moldovei statutul de țară candidată. Printre angajamentele-cheie pe calea UE, Guvernul Republicii Moldova a dezvoltat politici ambițioase, în conformitate cu „Pactul Verde” european. Printre acestea se numără Strategia națională de dezvoltare ”Moldova Europeană 2030”,  proiectul Strategiei de mediu până în anul 2033 și Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova, pentru 2023-2027. În acest context, este important ca întreprinderile din Moldova să fie sprijinite pentru a face pași concreți spre economia verde. Aceasta include ajutor pentru exportul de produse pe piața UE, unde caracteristicile de mediu ale produselor influențează alegerile consumatorilor.

„Principiile de mediu ar trebui să fie implementate în orice domeniu al activității umane, fie că este vorba de educație, sănătate sau economie. În acest sens, este nevoie de extinderea expertizei locale pentru a ști unde, când și cum să acceseze resursele, tehnologiile și know-how-ul și pentru a stimula dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”, a declarat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, dna Veronica Arpintin.

Accelerarea tranziției verzi va ajuta Moldova să facă față provocărilor sale economice, sociale și de mediu, precum și să își îndeplinească angajamentele internaționale. Pe lângă sprijinul tehnic, UE facilitează investițiile în creșterea economică și în infrastructura din țările Parteneriatului Estic prin intermediul unui plan economic și de investiții ambițios. Economia verde este una dintre prioritățile planului pentru mobilizarea investițiilor.

„UE este cel mai mare partener comercial al Moldovei. În ultimii ani, în UE, am observat un interes sporit din partea cetățenilor de a contribui personal la ecologizarea economiei, iar din partea consumatorilor, de a-și îmbunătăți obiceiurile de consum. Există o piață în creștere pentru produse și servicii ecologice și, odată cu aceasta, crește atenția față de informațiile fiabile și verificabile despre afirmațiile ecologice”, a subliniat Liderul de echipă, DG NEAR, Comisia Europeană, Gérald Audaz.

Acesta vizează exact scopul metodologiei PEF. Ajutând întreprinderile să cuantifice impactul de mediu al bunurilor sau serviciilor lor, PEF încurajează răspândirea produselor durabile pe piața unică a UE. Metodologia PEF definește modul în care un producător poate calcula și comunica un impact de mediu al unui produs, acoperind întregul său ciclu de viață. Acest lucru este benefic și pentru bunăstarea oamenilor, deoarece consumatorii pot avea încredere că informațiile legate de durabilitate sunt verificabile, transparente și exacte. Promovarea unor instrumente precum PEF face parte din activitățile EU4Environment coordonate de UNIDO.

„În cadrul EU4Environment, UNIDO urmărește să își valorifice mandatul și să sprijine dezvoltarea industrială durabilă și favorabilă dezvoltării durabile și incluzive a țărilor din Parteneriatul Estic drept una ecologică și prosperă. Realizăm acest lucru prin proiecte în cadrul cărora putem promova incluziunea socială, crearea de locuri de muncă și oportunități de ecologizare a proceselor de producție și a bunurilor de consum, toate acestea fiind instrumentele unei creșteri economice mai verzi”, a spus Manager de proiect EU4Environment, Unitatea Economie Circulară și Eficiența Resurselor, UNIDO, Tatiana Chernyavskaya.

Despre EU4Environment

Acțiunea „Uniunea Europeană pentru mediu” (EU4Environment – Economie verde) ajută țările din Parteneriatul estic să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor în ceea ce privește mediul înconjurător, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea oportunităților de creștere mai ecologică și prin stabilirea unor mecanisme pentru o mai bună gestionare a riscurilor și a impactului asupra mediului.

Este finanțată de Uniunea Europeană și pusă în aplicare de cinci organizații partenere – OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială – în perioada 2019-2024, cu un buget de aproximativ 20 de milioane EUR.

Pentru mai multe informații vizitați: www.eu4environment.org

Pentru mai multe informații despre eficiența resurselor în Republica Moldova, vizitați: www.odimm.md/en/home-recp

Persoană de contact:  Tatiana Chernyavskaya, EU4Environment Project Manager

Department of Technical Cooperation and Sustainable Industrial Development

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Email: T.CHERNYAVSKAYA@unido.org

ENG_EU4E Press Release PEF Moldova