Sugestiile unui economist: Balanța legăturilor dintre ramurile economiei – modelul economico-matematic indicat pentru Republica Moldova

0
2179

Economia Republicii Moldova reprezintă un ansamblu complex de ramuri și unități economice, legate între ele prin mecanismul diviziunii sociale a muncii. Economia țării, în condițiile economiei de piață, este reglementată de către piață. Însă, echilibrul economic ”creat” de către piață îi lasă pe unii cu produse în depozite, pe alții fără loc de muncă. Ideea identificării unei metode ce ar contribui la menținerea în economie a unei balanțe între producători – consumatori, între cererea și oferta locurilor de muncă, îi aparține economistului american Wassily Leontief. Modelul economico – matematic, input – output, în bibliografia economică, este cunoscut ca balanța legăturilor dintre ramuri (BLR).

BLR poate fi consideră ca o modalitate de gândire economică care are drept scop: măsurarea și evaluarea efectelor reciproce ale activității de producție; este o metodă de analiză complexă tuturor fluxurilor materiale, financiare, de muncă. BLR rezultă din suprapunerea a două tabele: (1) – al cheltuielilor de producție (coloanele BLR); (2) – repartizarea producției fabricate (liniile BLR). Primul tabel evidențiază ”intarea” în procesul de producție a mijloacelor de producție, forței de muncă etc.; al doilea tabel arată ieșirea din acest proces a producției și repartizarea ei pe destinații. În BLR se pot sintetiza conturile contabile, cu debitul și creditul lor și invers.

Japonia este prima țară care a început să utilizeze (și utilizează pînă în prezent) în activitățile de management, BLR. În Republica Moldova, BRM poate (și este necesar) să fie elaborat de către BNS. Un interes aparte, pentru Guvernul țării, ar prezenta și BLR pentru perioada (anul) precedent (trecut). În ultilizarea BLR, pot fi identificate unele abateri de la activitățile fiscale legitime, volumul economiei tenebre, ratările de către agenții economici de a realiza un volum mai mare de produse finite, pot fi elaborate un șir de concluzii și propuneri pentru creșterea activităților economice, creșterea PIB-lui. BLR, în țările dezvoltate se elaborează pentru următorul an, pentru următorii 5 ani.

Elaborarea BLR presupune prezența anumitor cunoștințe în domeniul științific, inclusiv: (1) – elaborarea BLR la nivelul unei structuri economice, unei ramuri la nivelul micro, mezzo, macro; (2) – aspectul teoretic, metodologic al BLR; (3) – modalitățile de folosire a BLR în cele mai diverse analize socio – economice; (4) – metodele de calcul a diferitor parametri ai BLR; (5) – analiza dinamică a BLR; (6) – balanțe teritoriale ale legăturilor dintre ramuri; (7) – folosirea metodei input – output la nivelul întreprinderii, companiei, ramurei; (8) – stabilirea programului optim de producție; (9) – elemente de calcul material; (10) – o bună cunoaștere a metodelor economico – matematice, a calculatorului, a fluxurilor financiare din RM; (11) – o bună cunoaștere a experienței Japoniei în procesele de elaborare și folosire a BLR statice, dinamice. Se știe că, cunoștințele, elaborările BLR, COSTĂ, iar lipsa acestora, COSTĂ și mai  mult. O modalitate de inițiere a elaborărilor BLR, în cadrul BNS ar fi: pentru personalul BNS în baza unui program de studii științifico – practice, se organizează studierea obiectului BLR, însoțită de testări (examene). Studiile necesită a fi sistematice (anuale). În fiecare an, fiecare angajat al BNS susține testarea BLR deja elaborate sau aflate în curs de elaborare. Sistematic,  este necesar de studiat modalitățile de elaborare și utilizare a BLR în țările dezvoltate. Suplimentar, se necesită a fi inițiați în elaborarea și folosirea BLR toți angajații Guvernului, inclusiv miniștrii. În caz contrar, elaborările BNS nu vor fi solicitate, nu vor fi implementate.

Maximilian Silvestru, Doctor habilitat în economie