BCI și IDU au finalizat elaborarea strategiilor de dezvoltare în 29 de localități. Acestea urmează să primească granturi de un milion de lei fiecare

0
1035

Consorțiul format din asociațiile partenere, Business Consulting Institute (BCI) și Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU), au ghidat elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Social Economică în 29 din cele 30 localități beneficiare ale ultimului val de finanțări al programului Comunitatea Mea. După aprobarea strategiilor de către Consiliile Locale, fiecare comunitatea beneficiară va primi un grant în valoare de cel puțin un milion de lei de la USAID pentru implementarea unui proiect de dezvoltare comunitară.  

După ce în luna octombrie, toate cele 29 de localități au fost instruite privind procesul de elaborare a strategiilor și au fost stabilite calendarele activităților, deja în noiembrie, în regim on-line au fost desfășurate atelierele de planificare strategică.

În virtutea situației epidemiologice complicate toate activitățile au fost desfășurate în regim on-line. Acest fapt nu a reprezentat însă un impediment or comunicare prin ZOOM a devenit un lucru obișnuit inclusiv în localitățile rurale din Republica Moldova.

În noiembrie, consultanții de la BCI și IDU au desfășurat 29 de ateliere, ghidându-i pe localnicii din cele 29 de localități cum să elaboreze o strategie  de dezvoltare socio-economică astfel ca aceasta să răspundă nevoilor și intereselor întregii comunități. De aceea în grupurile de lucru privind elaborarea strategiilor au fost cooptate persoane care să reprezinte toate grupurile de interese din localități, atât după criteriul teritorial, pe interese, vârstă, profesional, confesional, etc.

Drept urmare, aceste grupuri de lucru au contribuit la elaborarea unor planuri de acțiuni complexe și care iau în calcul toate aspectele vieții comunităților.

În cea mai mare parte, planurile conțin patru direcții strategice de dezvoltare. Este vorba despre amenajarea localității și protecția mediului care se referă la proiecte de infrastructură și de mediu. Direcția economie se referă la dezvoltarea și diversificarea economică, atât cât poate face Autoritatea Publică Locală pentru a o stimula. Direcția ce prevede îmbunătățirea serviciilor publice se referă la creșterea standardelor în învățământul, medicina, cultura, sportul și agrementul din localitate. Iar cea de-a patra direcția se referă, de regulă la Activitatea APL, sporirea transparenței și parteneriatul cu cetățenii și cu societatea civilă.

După elaborarea strategiilor, acestea urmează a fi expuse unui proces de consultări publice. Iarăși, din cauza pandemiei, și acest proces se va desfășura în regim on-line. Strategiile vor fi expuse spre consultare publică pe paginile web ale primăriilor pentru ca apoi să fie distribuite pe diferite platforme și rețele de socializare, oferite de Internet. După consultări, strategiile urmează a fi adoptate la ședințele consiliilor  locale. Până la finele lunii februarie, Strategiile ar trebui adoptate pentru ca localitățile, beneficiare ale programului, să înceapă etapa de implementare a unui proiecte de infrastructură.

Doar după ce strategiile vor deveni documente oficiale, adoptate de Consiliile Locale, USAID, agenția finanțatoare a programului Comunitatea Mea va oferi localităților participante granturi în valoare de până la 60 mii de dolari (peste un milion de lei) pentru unele proiecte de infrastructură.

Programul „Comunitatea Mea” a fost lansat în anul 2018 și se va desfășura până în 2023, perioadă în care peste 100 de localități moldovenești vor avea posibilitatea să valorifice bugetul de 20,5 milioane de dolari al programului.

Programul urmărește eficientizarea, transparentizarea și dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale, sporirea calității serviciilor APL și a conlucrării acestora cu societatea civilă. Cele peste 100 de localități vor primi asistență financiară pentru soluționarea problemelor stringente ale cetățenilor. Principalii beneficiari vor fi APL de nivelul I care, de comun acord cu reprezentanții comunităților și ai mediului de afaceri,  vor contribui la dezvoltarea comunităților.

În anul 2019 s-a desfășurat prima rundă a programului la care au participat 26 de localități, la începutul lui 2020 s-a desfășoară cea de-a doua fază a programului, care iarăși a inclus asistența a 26 de localități iar acum se desfășoară cea de-a treia rundă, la care participă 30 de localități.

Ca și în primele două runde, asistența comunităților în ce privește elaborarea și adoptarea strategiilor de dezvoltare socio-economică, este oferită de Business Consulting Institute (BCI) și Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU).

Localitățile partenere în cea de-a treia rundă a programului Comunitatea Mea:

mun. Bălți 

mun. Soroca

or. Căinari, r. Căușeni

or. Călărași

or. Dondușeni

or. Sîngera, mun. Chișinău

or. Sîngerei

com. Bubuieci, mun. Chișinău

com. Cărpineni, r. Hîncești

com. Cobusca Veche, r. Anenii Noi

com. Dumbrăvița, r. Sîngerei

com. Geamăna, r. Anenii Noi

com. Larga, r. Briceni

com. Mingir, r. Hîncești

com. Pelivan, r. Orhei

com. Sîngereii Noi, r. Sîngerei

com. Șipoteni, r. Călărași

com. Tigheci, r. Leova

com. Varvareuca, r. Florești

com. Zubrești, r. Strășeni

sat. Ciuciulea, r. Glodeni

sat. Copceac, UTA Gagauzia

sat. Gura Galbenei, r. Cimișlia

sat. Hîrbovăț, r. Anenii Noi

sat. Inești, r. Telenești

sat. Izbiște, r. Criuleni

sat. Pelinia, r. Drochia

sat. Peresecina, r. Orhei

sat. Sireți, r. Strășeni

sat. Verejeni, r. Telenești