Ex-Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe anticipează un colaps bugetar în anul 2020

0
1426

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, a fost adoptat în prima lectură de către fracțiunile partidului socialiștilor și a celui democrat. Ex-președintele Comisiei Parlamentare Economie-Buget și Finanțe, Igor Munteanu are certitudinea de 100% că acest buget nu va fi îndeplinit, ceea ce va impune guvernului măsura extremă de a elimina investițiile și de a reveni la metodele austerității dure în sectorul public

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi în prima lectură proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor.

Veniturile bugetului public național pentru anul 2020 se estimează să ajungă la  sumă de circa 69,2 miliarde lei (3,57 miliarde de euro), cu 5,6 miliarde lei sau cu 8,9% mai mult față de cel pentru 2019. Ponderea în PIB a bugetului va fi de 30,4%.

Guvernanții speră că veniturile la bugetul de stat vor crește cu 3,5 miliarde lei din contul impozitelor și taxelor. Potrivit autorilor, măsurile noi prevăzute de politica fiscală vor aduce în plus 518 milioane lei la buget.

Ministrul Finanțelor Serghei Pușcuța a declarat că activitatea de bază a Guvernului și Ministerului Finanțelor va fi orientată spre asigurarea unei creșteri economice optime, durabile și incluzive.

„Creșterea exporturilor, majorarea investițiilor în infrastructura economică și dezvoltarea agriculturii moderne și performante va crea un mediu atractiv și motivant pentru investiții. La baza reformelor implementate de Executiv va sta Programul de activitate a Guvernului, Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și angajamentele asumate față de organizațiile internaționale de finanțare”, a menționat acesta.

Ponderea încasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat în bugetul public național va constitui 21,5% fiind estimate în sumă de 14,9 miliarde lei, cu 1,2 miliarde mai mult decât în anul 2019. Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în structura bugetului public național constituie 7,8%, fiind prognozate în sumă de 5,3 miliarde lei, cu 481,5 milioane lei mai mult decât în anul curent.

Veniturile bugetelor locale în structura bugetului public național vor deține 6,9%, fiind estimate în sumă de 4,8 miliarde lei. Comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2019, veniturile proprii ale bugetelor locale și defalcările de la impozitele și taxele de stat se vor majora cu 468,2 milioane lei, inclusiv din contul revizuirii defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice în sumă de 208,9 milioane lei.

Totodată, cheltuielile bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de 76,6 miliarde lei sau cu 10,3% mai mult comparativ cu anul curent, și au menirea să asigure acțiunile și activitățile care derivă din documentele de politici naționale și sectoriale, caracteristice pentru fiecare buget-componentă a bugetului public naționale. Comparativ cu anul 2019, cheltuielile bugetului de stat se majorează cu 11,3%, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat – 7,3%, cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală – cu 8,7%, iar cheltuielile locale – cu 9%.

Deficitul bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de 7 415,3 mil. lei sau 3,3% din PIB.

Cele două partide ale Blocului ACUM, PPDA și PAS nu au votat bugetul și nici politica fiscală.

Potrivit lui Igor Munteanu, vice-președinte PPDA și Președinte al Comisiei Parlamentare pentru Controlul Finanțelor Publice, cauza nevotării ține în primul rând de faptul că bugetul propus de Guvernul Chicu este orientat spre consum, stând pe picioare de lut, cu o expunere excesivă la împrumuturi și granturi externe.

”Executivul își asumă costuri sociale abundente, care ridică deficitul bugetar la 3,5% din PIB, în așteptarea naivă de a atrage granturi de cinci  ori mai mari decât media de atragere a asistenței externe din ultimii zece ani”, spune Munteanu.

În rândul doi, 40% din totalul cheltuielilor gestionate de guvern, sau cca 26,5 miliarde de lei din bugetul fondurilor de cheltuieli în sectorul social, medical și infrastructură vor avea nevoie vitală de finanțări externe.

”Asta înseamnă că probabilitatea ne-îndeplinirii bugetului din 2020 este aproape o certitudine de 100%, ceea ce va impune acestui guvern măsura extremă de a elimina investițiile și de a reveni la metodele austerității dure în sectorul public”, spune vicepreședintele PPDA.

În rândul trei, acesta spune că o politică bugetară atât de volatilă este dăunătoare pentru credibilitatea guvernului pe plan externe, dar și pentru stabilitatea economiei și bunăstarea populației. În anul 2020 Republica Moldova va trebui să împrumute circa nouă miliarde de lei, trei pentru ca să restituie împrumuturile contractate anterior. Astfel,  pentru țintele bugetare vor rămâne doar 6 miliarde.

”În varianta ideală, Guvernul ar putea acumula cel mult  30% din ceea ce-și propune, iar concluzia este că în mod populist, miniștrii acestui guvern au desenat un buget la capitolul cheltuieli care nu are acoperire și va provoca o criză politico-economică.”, spune Munteanu.

”De ce oare acest Guvern propune un buget atât de nerealist? Probabil pentru că unii guvernanți se gândesc la buget numai ca la un instrument electoral. Iar paralizia pe care o poate suferi sistemul de guvernare dacă ajutoarele sau împrumuturile externe nu se vor fructifica, ar putea însemna rețeta sigură a unui haos organizat, pe fundalul deficitului de soluții calitative pentru buna guvernare”, a conchis politicianul, care până la constituirea de acum trei săptămâni a coaliției PSRM-PDM a îndeplinit funcția de Președinte al Comisiei Parlamentare Economie-Buget și Finanțe.