La Chișinău a avut loc conferința regională „Educația Antreprenorială – promotor al dezvoltării societății”

0
1048

Junior Achievement Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, a organizat pe 12 aprilie prima conferință regională cu tematica: „Educația Antreprenorială – promotor al dezvoltării societății”.

În cadrul panelurilor de discuții au fost abordate subiecte referitoare la experiența Junior Achievement Moldova sau practicile europene în cadrul programelor locale de educație Antreprenorială.

”În ultimii 100 de ani, organizația noastră a oferit tinerilor posibilitatea de a avea o experiență antreprenorială practică. JA Europe și JA Moldova colaborează pentru a oferi tinerilor posibilități de ași consolida competențele antreprenoriale și de a obține o pregătire profesională pentru a se încadra cu succes în economia de piața. Astăzi, suntem încântați să ne bucurăm de prezența actorilor din domeniul antreprenorial, instituțiilor de învățământ și profesorilor în vederea creării parteneriatelor pe segmentul dezvoltării unui viitor mai bun pentru generațiile tinere, a afirmat Caroline Jenner, CEO, JA Europe.

De asemenea, la eveniment au participat oficiali din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a R. Moldova, reprezentanți ai Misiunii USAID în Moldova, organizații neguvernamentale, mediul academic și de afaceri, precum și invitați speciali din străinătate.

„Academia de Studii Economice din RM, JA Moldova și alte organizații, care susțin educația antreprenorială ne-am exprimat de mai multe ori dorința ca educația antreprenorială și economică să devină un curs obligatoriu pentru toate nivelurile de instruire. Statele dezvoltate din întreaga lume, demult au introdus acest curs de educație antreprenorială și economie ca fiind unul obligatoriu și i-au apreciat valoare așa precum o merită”, a menționat Grigore Belostecinic, Preşedinte al Consiliului Director JA, rector ASEM.

Tot în cadrul evenimentului au fost premiate instituțiile de învățământ cu cea mai mare experiență de promovare a programelor JA.
”Antreprenoriatul a fost tot timpul cheia spre dezvoltarea economică a unei țări, mai ales pentru o țară care se află încă într-o perioadă de tranziție, cum este Republica Moldova. Experiența care mi-a oferit-o Junior Achievement m-a ajutat să privesc lumea afacerilor mai aprofundat, chiar dacă a fost o simplă simulare. Junior Achievement este platforma care permite aplicarea cunoștințelor economice și crearea spiritului antreprenorial”, a subliniat Sorin Oțel, Student anul IV la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului ”Susținerea educației antreprenoriale în Europa și Eurasia” finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.

„Este important că elevii și studenții au acces la activități practice, participând la târguri, lagăre de informare și altele. Vom continua să susținem aceste activități. O parte din această asistență va merge la elaborarea curriculumului la diferite nivele de învățământ, vom susține pregătirea profesorilor care vor preda aceste subiecte tinerilor. Ne dorim ca spiritul de antreprenoriat să progreseze în Republica Moldova” a menționat Steve Welker, Senior Specialist în Managementul Proiectelor, Misiunea USAID Moldova.

Junior Achievement Moldova este o asociație obștească a cărei misiune constă în motivarea și pregătirea tinerei generații pentru a se afirma cu succes în economia de piață. De 24 de ani implementează programe de educație antreprenorială la care au participat peste 250 000 de elevi și circa 2200 profesori.

Este primul eveniment regional de acest tip organizat în Republica Moldova, dedicat pe de o parte recunoașterii importanței actorilor publici și privați în susținerea programelor educaționale implementate de către Junior Achievement Moldova, pe de altă parte importanței schimbului de bune practici între profesori, elevi, mediul de afaceri și absolvenți a programelor JA pe segmentul promovării culturii antreprenoriale.