De ce agricultura moldovenească este sortită eșecului fără o dezvoltare rurală durabilă

0
1358

Autoritățile de la Chișinău trebuie să conștientizeze că dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova, în special a businessului agricol, nu poate fi abordată separat  de dezvoltarea rurală și regională.

Concluzia aparține participanților laevenimentul de lansare a proiectului „Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, finanțat de Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova și implementat de către Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM”, în parteneriat cu Federația Agricultorilor ”Fermierul”, România, ONG ”Worshop for Solutions”, Letonia, și Rețeaua Națională LEADER.

Potrivit lui Vasile Pojoga, Coordonator proiecte/specialist în dezvoltarea afacerilor FARM, proiectul își propune creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilizarea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă. Proiectul are trei obiective secundare: Consolidarea rolului rețelelor rurale naționale și regionale în promovarea bunei guvernări și a responsabilității prin procese participative și incluzive, Dezvoltarea capacității platformelor regionale pentru consolidarea participării în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special politicile bugetare la nivel local; Crearea modelelor de succes pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.

”Fără implicarea inclusivă a cetățenilor din spațiul rural, politicile și instrumentele de dezvoltare rurală nu vor fi eficiente. Este timpul ca noi să delegăm mai mult procesul de luare a deciziilor către regiuni, la nivel local. În comunitatea europeană sunt foarte multe instrumente prin care populația se implică în acest proces, prin care elaborează strategii locale, care, mai apoi, sunt integrate în politicile naționale”, a declarat Aurelia Bondari, Director Executiv al FARM”.

Afirmația directorului FARM nu mai poate fi contestată de către autorități și în special, de către o parte a businessului agricol, care mult timp considera că comunitățile locale nu trebuie susținute de către stat ci doar afacerile în agricultură. Acum, în condițiile unui exod extrem de intens al forței de muncă în special din regiunile rurale, tot mai multe companii agricole simt un deficit acut de forță de muncă. Însă forța de muncă nu poate fi convinsă să rămână acasă, în sate, dacă nu are asigurat un venit suficient dar și condiții decente de trai.

Iar pentru a se opune acestui proces de depopulare a satelor, nu este suficientă doar susținerea statului. Aici trebuie să se implice atât autoritățile centrale cât și cele locale, societatea civilă dar și businessul.  

La acest subiect, Galina Petrache, șefa Direcției politici și programe de dezvoltare rurală din cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, a remarcat implicarea societății civile în procesul de elaborare a politicilor și de implementare a măsurilor de dezvoltare rurală. „Am discutat despre implicarea în grupurile de acțiune locală care sunt constituite din reprezentanții autorităților publice locale, societatea civilă și sectorul privat, care fac o asociere și identifică problemele la nivelul localității și vin cu proiecte pentru a fi implementate și pentru a dezvolta localitățile rurale. Scopul acestor grupuri de acțiune locală sunt de a crea cât mai multe locuri de muncă, astfel ca să dezvolte localitatea și  să păstreze acel potențial atât cultural, cât și istoric, dar și pentru a atrage tineri care să vrea să locuiască în mediul rural”, a relevat Galina Petrache.

Aceasta a anunțat că Ministerul Agriculturii a pregătit și va prezenta în curând un proiect de lege privind crearea Grupurilor de Acțiune Locală cu suportul autorităților centrale.