Executivul anunță noi mecanisme de susținere a mediului de afaceri

0
369

Antreprenorii mici și mijlocii vor putea accesa mai simplu creditele oferite de băncile comerciale, partenere ale Organizației pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei.  

Deputatul Dumitru Alaiba și Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, au anunțat simplificarea procedurii de accesare a garanțiilor de credit, ce garantează creditele solicitate de IMM băncilor.  Astfel, spre deosebire de garanțiile individuale care sunt la moment acordate de către ODIMM,  garanțiile de portofoliu vor garanta un portofoliu de credite acordate ÎMM-lor de către creditor (bănci), în conformitate cu criteriile prestabilite, fiind eliminată necesitatea coordonării individuale a garanției între bancă și ODIMM.

Implementarea unui asemenea mecanism de garantare oferă o serie de avantaje față de garanțiile individuale: (i) timp de procesare redus; (ii) simplificarea procesului de solicitare a creditelor garantate; (iii) resurse reduse din partea garantului și a creditorului pentru administrarea procesului de garantare; (iv) impact sporit în economie, prin facilitarea accesului la resurse financiare de către mediul de afaceri și majorarea volumului investițiilor generate în economie.

Inițiativa a venit odată cu creșterea sporită a cererilor de garanții parvenite din partea întreprinderilor mici și mijlocii pe parcursul anului trecut. Numărul garanțiilor noi acordate în perioada anului 2021 a depășit de 5 ori numărul garanțiilor emise în anul 2020. În prezent, Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) dispune de un plafon de cca 600 milioane lei.

De asemenea, pentru a susține antreprenorii, ministerul Economiei și ODIMM anunță și eliminarea comisionului de garantare (0,5%) pentru toate produsele de garantare oferite de ODIMM pentru anul 2022, măsură planificată spre aprobare în scurt timp, în suportul mediului de afaceri în perioada de criză. Totodată, se planifică extinderea cotei de credit garantat până la 80% pe toate produsele de garantare ale ODIMM.

FGC este un instrument de suport antreprenorial, creat și gestionat de ODIMM, care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de ÎMM de la instituțiile financiare partenere (Băncile comerciale). Produsele de garantare active acoperă până la 80% din suma creditului solicitat, iar valoarea garanțiilor variază de la 500 mii lei pentru companii debutante până la 7 milioane lei pentru companii exportatoare. Un leu acordat sub formă de garanție financiară facilitează accesul la 2,6 lei sub formă de credit și generează investiții în economie de 3,3 lei.

Mai multe declarații puteți găsi aici.